Novice SarnekKovaštvo nekoč

20. marec, 2018by sarnek

Kovaštvo je zagotovo ena od panog, ki se ohranja že stoletja. Pri kovanju gre za obdelavo kovin (železa in jekla), ki jih oblikujemo v vročem stanju. Na samem začetku je bilo kovaštvo povezano z izdelavo žebljev in poljedelskega orodja. Kasneje pa se je pojavil trend po izdelavi unikatnih izdelkov, ki se ohranja še danes.

V okolici Krope smo se ohranili obrtniki, ki prenašamo klasično kovanje v nove dimenzije in ohranjamo tradicijo na slovenskih tleh.